Publikacja raportów dotyczących tematyki związanej z oferowanymi produktami i usługami jest ciekawym i kreatywnym sposobem prowadzenia aktywnego marketingu. Zamiast zamieszczania „materiałów partnerskich” w prasie proponujemy przygotowanie materiałów, które mogą być cytowane w wielu publikatorach oraz stanowić oś aktywnego dialogu z potencjalnymi klientami. Bardzo często dla przygotowania takich raportów konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnych badań. W tym zakresie współpracujemy z kilkoma firmami, które są w stanie zaadresować takie badania.

Przygotowanie publikacji, komunikaty prasowe, oprawa internetowa (dedykowane strony, media społecznościowe), organizacja spotkań (off-line i on-line) poświęconych takim raportom – tym wszystkim zajmiemy się My. Wam pozostanie wskazanie tematu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z liderem domeny DGTL.Research:

Ireneusz Piecuch

Ireneusz Piecuch